caes

Randstad renova el seu compromís amb Foment del Treball i el seu Foro de Recursos Humans

Randstad ha renovat el seu compromís amb Foment del Treball i el Fòrum de Recursos Humans (RRHH) de la principal organització empresarial catalana. L’empresa de solucions de treball manté la seva aposta com patrocinador preferent de totes les activitats que Foment realitza per a professionals dels serveis de recursos humans a través d’aquest Fòrum RRHH. Randstad és l’empresa líder en solucions de recursos humans, amb més de 300 oficines, 1.800 empleats, i oferint feina cada dia a més de 43.000 persones.
 
La directora general de Public Affairs de Randstad, Mª Ángeles Tejada, i el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, han rubricat l’acord de patrocini que reforça un any més les relacions entre les dues institucions per a la promoció del coneixement i de les bones pràctiques en la gestió de recursos humans a través del Fòrum RRHH. Aquesta plataforma, que Foment posa a disposició dels professionals de serveis de recursos humans, durant el 2017, ha celebrat un total de 9 sessions amb 512 assistents, equivalent a unes 56 assistències per sessió.
 
Quant al perfil dels assistents als actes que periòdicament realitza el Foro RRHH, es combina entre Directors de Recursos Humans (46%), Tècnics (29%), Consultores (18%), Estudiants (1%), i d’altres (6%). A més, al voltant del Fòrum RRHH, mitjançant les xarxes socials i les relacions offline, s’articula una comunitat d’uns 7.000 professionals.

Forum de prestigi entre els professionals del sector

El Fòrum RRHH de Foment del Treball és una plataforma i punt de trobada i debat entre directius i professionals de recursos humans. Creat l’any 2001 per un grup de prestigiosos directors de recursos humans, permet un entorn per a l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la gestió d’equips humans en organitzacions. A dia d’avui, és ja una de les principals plataformes de debat del país sobre qüestions relacionades amb la gestió dels recursos humans, a la vegada que és un aparador de les millors pràctiques en aspectes de la gestió dels equips humans. Les sessions de benchmarking són la línia d’activitat organitzada pel Fòrum RRHH de Foment del Treball que desperta més expectació.
 
L’alimentació d’una xarxa social de contactes professionals és un dels eixos clau de l’activitat del Fòrum. Així, per exemple, l’evolució de les seves sessions i dels temes de debat se segueixen a través del compte @Foro_RRHH i del hashtag #fororrhh.
 

Difusió de coneixement i intercanvi d’idees

La difusió de coneixement i l’intercanvi d’idees consoliden Foment del Treball com a punt de referència entre els professionals del sector de les principals empreses catalanes i, alhora, li permeten aprofundir en el coneixement de les necessitats i les dinàmiques del teixit empresarial català. Foment compta amb cicles de seminaris temàtics, fòrums professionals i jornades i conferències per promoure el debat i el coneixement en els cercles empresarials. A través de les diferents activitats organitzades per Foment del Treball, durant el 2014 –darrer any tancat- es va impactar sobre 7.200 professionals amb vora d’un centenar d’activitats realitzades.
 
Específicament, quant a fòrums professionals, Foment del Treball en compta en l’actualitat amb tres d’oberts als professionals dels sectors dels recursos humans, la gestió energètica i la prevenció de riscos laborals.
 

Foment del Treball Nacional

Foment del Treball Nacional, amb l’origen l’any 1771, és la Confederació d’organitzacions empresarials i empreses de Catalunya, que representa des de fa dos segles i mig l’empresariat català i la seva potent indústria. És una organització independent, privada, sense ànim de lucre, acollida al dret constitucional i legal d’associació dels empresaris, i que es regeix amb criteris democràtics per representants lliurement escollits. És la institució que representa la major part del teixit empresarial i de la indústria de Catalunya, ja que formen part d’ella més de 300 organitzacions territorials i sectorials per via d’associació directa o indirecta.
 
Foment del Treball té l’aval de dos segles i mitjà d’història per ser líder social i referent d’opinió pública a favor del progrés de Catalunya i d’enfortir-la com motor econòmic del sud-oest d’Europa i de la conca mediterrània, en defensa d’un marc de llibertats, d’economia de mercat i de societat del benestar.
 
Foment del Treball Nacional, com patronal catalana, és l’única institució que representa a l’empresariat i la indústria catalans davant els poders públics i els reguladors de Catalunya, Espanya i la Unió Europea. És membre fundador de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), on té un paper de rellevància i és, d’aquesta manera, l’única representació de l’empresariat català en el sí de les organitzacions empresarials espanyoles. A més, de la mà de CEOE, Foment és l’única representació de l’empresariat català en les organitzacions empresarials europees i internacionals.