caes

Gestió del talent divers a les organitzacions, el repte de la inclusió

  • La Jornada sobre ‘El repte de gestionar talent divers’ celebrada a les oficines de Barcelona de la multinacional alimentaria, Bimbo Iberia, ha comptat amb la participació de Merche Fernández, membre del Foro RRHH i Meeting Leader de la sessió; Laurie Cheoux, Líder del Comitè de Diversitat i Inclusió a  Bimbo Iberia; Cristina Diez,  Responsable de la transformació cultural a Bimbo IberiaTalent; i Marta García-Valenzuela, Directora de Diversitat i Lideratge Inclusió a Talengo.
  • El Foro RRHH està patrocinat per Randstad (@Randstad_es)
  • L’evolució de les sessions i els temes de debat del Foro RRHH poden seguir-se a través del compte @Foro_RRHH i del hashtag #fororrhh

La sessió comença amb un joc per demostrar als assistents que existeixen dos tipus de diversitat: la visible i la no visible. Els participants estaven agrupats per conjunts d’edats per tal de fer notori un dels seus elements diferenciadors més fàcil de detectar. La seva tasca era aproximar-se cap al centre quan se sentissin identificats amb les preguntes llançades per les representants de Bimbo, la Laurie Cheoux i la Cristina Diez: “Qui ha fet una bogeria per amor?, Qui ha plorat en l’últim mes?, Qui té pares de nacionalitat estrangera?” L’experiment mostrava que hi ha factors menys palpables a simple vista que determinen les diferències o similituds entre les persones.

Amb l’activitat, les ponents pretenen fer entendre que a l’hora de gestionar la diversitat, entesa segons elles “com el conjunt de característiques que diferencien a cadascun dels membres l’organització, fent-los únics i irrepetibles”, s’han de tenir presents tant les diferències visibles: raça, edat, nacionalitat, etc.; com les que escapen als nostres ulls: personalitat, educació, família, costums, opinió, mètode de treball, etc.

La majoria d’empreses compten amb plantilles on hi trobem present diversitat visible i no visible, el vertader repte és la inclusió d’aquesta en l’organització, factor clau per aconseguir la participació activa de tots membres en la creació de valor. Trobem diferents estats de la diversitat en una companyia: en exclusió, en segregació, en integració i en inclusió, que és l’objectiu a assolir per obtenir millors resultats.

Per aquesta raó, moltes companyies han incorporat nous filtres de selecció de personal que reflecteixin amb més precisió les facultats dels seus candidats, basant-se en descobrir la seva intel·ligència emocional. Posar el focus en elements que representin la diversitat i emprar preguntes més personals i simples com: Passeges a gossos? Balles?; o d’altres més complexes que revelin la creativitat i la visió de l’aspirant: Què estàs fent per canviar el món?

Però un cop captat el talent és necessari fer-lo aflorar, i això succeix amb més facilitat quan l’empleat se sent part de l’organització. Per això, la profesional en inclusió de la diversitat fa referència a la ‘Cultura del Hoste’: “alguns perceben la companyia com una cosa pròpia, però d’altres simplement se senten hostes d’aquesta”, explica Marta García-Valenzuela, i presenta una  sèrie de pautes a seguir per assolir aquesta fita, que culminen en l’elaboració d’un pla d’acció adaptat a les característiques de cada companyia:

Quan la gran corporació dedicada a la brioixeria, Bimbo, decideix crear un pla estratègic enfocat en la gestió del seu talent divers, tant la Laurie Cheoux com la Cristina Diez es van adonar que “el talent no és gestiona, sinó que és lidera”, i que, per tant, un dels focus principals del pla havia de ser “transformar el lideratge”. Efectivament, a mesura que aplicaven el pla estaven més convençudes que “el lideratge és la palanca que mou tot, que inspira; és la clau per aconseguir que la cultura y la pràctica vagin de la mà”.

Fòrum de prestigi entre els professionals del sector 

El Foro RRHH de Foment del Treball és una plataforma i punt de trobada i debat entre directius i professionals de recursos humans. Creat el 2001 per un grup de prestigiosos directors de recursos humans, permet un entorn per a l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la gestió d’equips humans en organitzacions. A dia d’avui, és ja una de les principals plataformes de debat del país sobre qüestions relacionades amb la gestió dels recursos humans, alhora que és un aparador de les millors pràctiques en aspectes de la gestió dels equips humans. Les activitats del Fòrum RRHH són possibles gràcies al suport de Randstad i Grup UP, que són els patrocinadors oficials.

L’alimentació d’una xarxa social de contactes professionals és un dels eixos clau de l’activitat del Fòrum. Així, per exemple, l’evolució de les seves sessions i els temes de debat es segueixen a través del compte @Foro_RRHH i del hashtag #fororrhh.

 

Aquestes sessions compten amb el recolzament de: